Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                                     LINE AGE II

Orc

Orkové jsou rasou ohně. Mezi ostatními rasami vynikají svou silou. Po zničení obrů byli schopni vyhnat Elfy a stát se nejsilnější rasou na Adenu. Později však byli poraženi spojenou armádou Elfů a Lidí. Dnes žijí v arktické oblasti Elmore.

Speciální schopnosti rasy:
Mají silné rezistence na negativní vlivy jako je například jed nebo nemoc.

Základní charakteristika:
Orkové mají velikou sílu a maximální HP a MP úroveň. Rychle se zotavují. Nicméně jsou pomalí jak v útoku a pohybu, tak i v kouzlení. Jsou špatní lučistníci.

                                         Základní vesnice orků
Orc village se nachází na Immortal Plateau. Vesnice je obklopena vysokými a statnými hradbami, díky kterým vypadá toto místo spíš jako vojenská pevnost, než domácká usedlost. V centru vesnice je strážný oheň, kteří hoří věčným a svatým ohněm Paagria. Na tomto místě Orkové pokračují ve cvičení sama sebe, v přípravě na budoucnost, kdy se opět pokusí získat vládu nad celým kontinentem. 

Orc fighter (Orkský válečník)
Bez ohledu na pohlaví jsou všichni Orkové v mládí trénovaná na roli Válečníků. Na základě jejich obrovské síly, Orc Fighterové získávají zvláštní trénink v dvousečných a tupých zbraních. Méně obvyklé je také užívání válečných rukavic nebo pěstních čepelí, které se užívají v bojovém stylu Tangsu. Namísto brnění někteří orkové nosí tetování magického významu, které jsou tetována na různé částí jejich těl.
Způsob hraní:
Styl Ork Fightera se podobá ostatním válečníkům. Ork Fighter má větší sílů a kratší dobu zotavení, proto je vhodný pro začínající hráče. Nicméně jejich nízká obratnost (DEX) způsobuje pomalý pohyb a útok. Jejich šance na zásah a úhyb je taky nízká.


Orc Raider (Nájezdník)
 Nájezdníci jsou Bojovníci, které vytříbili své válečné umění a zdokonalili schopnosti ovládat zbraně. Jsou hlavní bojovou silou Orků.
Způsob hraní:
Herní styl Orc Raidera je podobný jako styl ostatních válečníků, ale v porovnání s bojovníky ostatních ras, využívají víc skillů, které závisí na fyzické síle.


Monk (Mnich)
 Orkské náboženství spočívá v uctívání Paagria. Orksá Rada Starších vybírá mezi Orc fightery ty, kteří chtějí vylepšit svoji fyzickou sílu, raději než se spoléhat na zbraně. Tito orkové jsou trénováni na Monky. Monk, který se rozhodl pro způsob síly a ohně, nevyužívá zbraně, ale učí se Tangsu, které vede k zdokonalení jejich fyzické síly.
Způsob hraní:
Monkové jsou charakterističtí svými rychlými tváří v tvář (melle) útoky. Také využívají techniku získávání magických sil a následovném okouzlení nepřátel. Samotářský mnich používá tetování namísto lehkého brnění a bojuje vybavením k blízkému kontaktu, kdy zatímco uhýbá nepřátelským útokům, sám způsobuje hrozivou škodu. Ve skupině je Mnich užitečný hlavě v rychlých a devastujících útocích.


Destroyer (Ničitel)
 Vyvinutý z Orc Raidera je Destroyer expertem na boj, který vždy stojí v předních liniích na bojišti. Používá whirlwind k rozdrcení nepřátel. Bojuje neúnavně a beze strachu dokud nejsou všichni nepřátele poraženi. Destroyer má kolem sebe auru, která zahání jeho nepřátele na útěk, ze strachu k němu.


Tyrant (Tyran)
 Tyrant využívá zbraně, která pomáhá jeho osobnímu Tangsu. Je vrcholným studentem chrámu síly a ohně. Tyrant je známý užitím takových technik, jako například Force Buster, která odpálí obrovskou energii, se kterou pak Tyrant zaútoči na víc nepřátel, Burning Fist, jejíž pomocí udeří ohnivou pěstí, nebo Punch of Doom, která způsobí extrémní poškození nepříteli, zatímco ale spotřebuje hodně fyzické síly.


Titan (Titán)
 Ovládající obrovský meč nebo sekeru, tento Orkský válečný hrdina zadupe své nepřátele bez výjimky do země.


Grand Khavatari (Velký Khavatari)
 Říká se že nejvýš kněží Kláštera Ohně ovládají sílu, která se směle může měřit se silou Titánů. Tito mistrovští Tyranti mají schopnosti předtím neviděné u Titánů, sledující skutečnou fyzickou zdatnost. Tito oddaní a talentovaní bojovníci, kterým je udělen titul Grand Khavatari, jsou mistři Tangsu a dávají přednost tetováním před těžkopádným brněním.
Ork mystic (Orkský mystik)
Orc mystic je žákem knězů v chrámu síly a ohně. Narozdíl od Paagrio Monks, kteří jsou vybírání ze silných válečníků aby byli trénováni k cestě kněze i válečníka zároveň, Ork Mystic byl poslán do chrámu velmi mlád. Neučí se pouze o bozích ohně a síly, je také zasvěcován do unikátního systému kouzel, který mají pouze Orkové. Všichni Orc Mystic získají základní bojový trénink.
Způsob hraní:
Ačkoliv se Orc Mystic plete do magie a kouzlení, kvůli své veliké síle a útočnému nadání se uplatňuje hlavně ve fyzickém souboji. Jejich hlavní způsob lovení nepřátel spočívá v užívání Icy Flame (ledového plamenu) a Soul Cry (nářek duše). Když už se jejich HP blíží k nule začínají absorbovat nepřátelské HP užitím Blood Feast (krvavá hostina) k navrácení svých fyzických sil.


Orc Shaman (Orkský šaman)
 Orc Mystic, který byl požehnán bohem ohně se může stát Orc Shamanem. Mystic může posilnit Válečníky, kteří jdou do boje, širokou škálou kouzel, která vylepšuje jejich válečné schopnosti. Může také proklet nepřátele. Je jen málo horších věcí, než je pohled na orkskou armádu, se Shamanem ve svých řadách.
Způsob hraní:
Orc Shaman poskytuje rozsáhlou podporu ve skupinách – kouzlení užitečných kouzel a léčení ostatních. Může také kouzlit mocné kletby na nepřátele během bitev a dokonce mají i nějaké zkušenosti ve fyzickém souboji.


Overlord (Absolutní vládce)
 Overlord je Shaman, který je kandidátem na vůdce kmene. Vytváří si vlastní klany a může klanovým členům poskytovat své rozsáhlé magické schopnosti. Overlord využívá schopnost Seal of Winter, která snižuje rychlost útoku blízkých nepřátel a Sight of Paagrio, která zvyšuje přesnost útoků členů svého klanu.


Warcryer
 Warcryer je Shaman, který získal zvláštní trénink ve válečných písních, které jsou na vrcholu Orkského kouzelného systému. Podporuje své spojence těmito písněmi s magickými účinkem. Warcryer je velkou výhodou ve skupinových bitvách, díky jeho znalosti Chant of Fury, která zvyšuje rychlost útoku členů jeho skupiny, stejně tak jako Chant of Evasion, která zvyšuje schopnost úhybu.


Dominator (Vládce)
 Orkové, kteří si uvědomili moc taktiky, Dominátoři, jsou přirozenými vůdci a strátégy. Titul Dominator je udělený pouze nejsilnějším Overlordům, kteří vedou pyšné válečníky, kteří by skočili z útesu bez nejmenšího zaváhání ohledně jejich vítězství.


Doomcryer (Prorok zkázy)
 Na vrcholu Orkského kouzelnictví leží válečné písně, zvláštní nápěvy ve formě písní. Doomcryer je warcryer, jež je perfektně plynulý ve válečných písních, které valí zánik na nepřátele. Pouhými slovy léčí spojenecké síly a s nápěvy obdařenými mocnými magickými silami zvyšují morálku a proklíná nepřátele.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář